2012. október 1., hétfő

Egy hajó halála – Mi marad meg a Szőke Tisza gőzösből?

A hajó az öböl közepén – 2009
Előző cikkünkben arról számoltunk be, hogy a Szőke Tisza hajó új és egyben utolsó tulajdonosa elkezdte a gőzös bontását. De mi maradhat meg a sokat megélt és hányatott sorsú hajóból?A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) hosszadalmas eljárás során – mely alatt több alkalommal szemrevételezték a hajót, illetve különböző dokumentumokat is tanulmányoztak, szakértőket vettek igénybe – a Kulturális Javak Bizottságának 2012. június 6-i döntését követően hozta meg határozatát, mely szerint „A Szőke Tisza II. nem alkalmas a teljes körű védetté nyilvánításra”, így a hajót csak „védett tárgyegyüttessé nyilvánították”. A korábbi tulajdonos, a Szőke Tisza Hajó Nonprofit Kft. felszámolását vezető Csabaholding felszámolóbiztosa, Ézsiás László juttatta el hozzánk a védési határozatot, melyet cikkünk végén teljes terjedelmében olvashatnak. Az iratból kizárólag a személyes adatokat takartuk ki.

Egészében nem védett, gyakorlatilag roncs

Horgonycsörlő – 2009
A KÖH-höz 2011. november 17-én  érkezett védési javaslat azt kérve, hogy állapítsák meg, a hajó  „kulturális örökség pótolhatatlan és kiemelkedő jelentőségű elemének minősül-e.” A hivatal szakértőnek a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot rendelte ki, akik 2012. május 30-án keltezett véleményben részletezték a hajó építését, használatát valamint teljes történetét. Külön kitértek a hajó jelenlegi, azaz 2012 májusi állapotára:

„A Szőke Tisza II. rendkívül rossz állapotban, gyakorlatilag roncsként, előre és oldalra billenve nyugszik a tápéi öbölben. Elöl az orrfedélzet szintjéig el van merülve. Fedélzeti szerelvényei hiányoznak, korlátja hiányos, használhatatlan. A fedélzetének padlózata oly mértékben romlott, hogy a rajta való közlekedés veszélyes: bármikor beszakadhat. A parancsnoki hídról minden szerelvényt elloptak. Belső faburkolata teljesen tönkrement, szétázott. Bár a kéménymozgató mechanizmus még megvan, de kéményei bármikor ledőlhetnek, mert tövüknél a korrózió már teljesen átvágta a lemezanyagukat. Gépháza teljesen víz alatt van; állítólag (sic!) minden mozdítható részt az elmúlt években elloptak róla. Hiányoznak a hajó lapátkerekei, ami a hajó meghajtó berendezésének elengedhetetlen része. A hajdan elegáns belső falburkolatai részben víz alatt vannak, de a megmaradt (intarziás) rész is teljesen tönkrement. A szalonok parkettája használhatatlan. Még megtalálható a kormányrásegítő gép, és a hajó árboca. Számos alkatrészt azonban nem lehet azonosítani, mert vagy eltűnt már a hajóról, vagy jelenleg a víz alatt van...”

Védett tárgyegyüttes – mi marad meg a hajóból?

A védési határozatból kiderül, hogy ugyan a teljes hajó nem kerül védelem alá, azonban egyes részeit „védett tárgyegyüttesként” kell kezelni. Ezek a következők:
A gőzkormány – 2009
  • árbocrúd, árboctalp
  • kéménybillentő mechanika
  • horgonycsörlő
  • szellőző kürtő
  • 3 hengeres expanziós gőzgép (háromhengeres Compaund gőzgép) dugattyú, henger, rúd, hajtórúd
  • kormánymű-kormányrendszer
  • kormánylapát
  • gőz-segédkormány
  • lapátkerék-tengely és tengelycsapágyazás
  • a gép gyártmánytáblája

A rendelkező rész ezt követően előírja, hogy a tárgyegyüttes tulajdonosa – jelenleg a hajót bontó cég – köteles a védetté nyilvánított elemeket épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és állagmegóvásukról gondoskodni. Tulajdonjogukat csak írásbeli szerződés alapján lehet átruházni, minden tulajdonosváltozásról a hivatalt, illetve jogutódját írásban kötelesek értesíteni. Amennyiben eladnák a védett elemeket, úgy az államot elővásárlási jog illeti meg. A tárgyakon megóvási (konzerválási) restaurálási és átalakítási munkálatok csak a hatóság – illetve jogutódjának – előzetes engedélye szükséges. Az ország területéről a védett tárgyegyüttes elemeit kivinni szintén csak engedély után lehet, illetve az őrzési helyük megváltozását is be kell jelenteni. A szakvélemény „a menthetetlen értékeket teljes körűen dokumentálásra” javasolja.

A Compaund gőzgép dugattyúi és az adattábla – 2009

De miért nem a teljes hajó?

A Kulturális Javak Bizottsága 2012. június 6-án tűzte napirendjére a hajó ügyét, és a teljes védetté nyilvánítást egyhangú szavazattal nem támogatták. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakvéleményben írja le álláspontját

In memoriam IV. Károly
„Véleményünk szerint a Szőke Tisza II. nem alkalmas a teljes körű védetté nyilvánításra, mert
– a hajó tulajdonosainak gondatlansága következtében teljesen leromlott, jelen állapotában kulturális örökségi értéket nem képvisel;
– a pusztulás olyan mérvű, hogy még egy jelenleg lefolytatott állagmegóvás sem hozhatná olyan állapotba, ami egy védett kulturális értéktől elvárható lenne;
– semmiféle kilátás sincs arra nézve, hogy valaki vagy valamilyen szervezet elvégezné felújítását és biztosítaná tárolásának vagy hasznosításának feltételeit;
– nincs aki örökségvédelmi bírságolás terhe mellett vállalná felügyeletét...”
A szakvélemény alapján a Bizottság
˜„...a ’Szőke Tisza II.’ IV. Károly típusú gőzüzemű oldalkerekes személyhajót, a szakvéleményt figyelembe véve, a hajó rendkívül rossz állapota miatt nem tekinti alkalmasnak a teljes körű védetté nyilvánításra ... Azonban a hajó egyes műszaki elmeinek az egyediségére tekintettel, a szakvéleményben védetté javasolt elemeket a magyar közlekedés- és hajózástörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan műszaki emlékeinek tartja ...”A KÖH határozata teljes terjedelmében az alábbiakban látható
(csak a személyes adatok, nevek és telefonszámok kerültek kitakarásra)