2012. november 9., péntek

A fűtési szezon veszélyei: szénmonoxid-mérgezés és kéménytűz

A fűtéssel kapcsolatok tüzek megelőzéséről tartott sajtótájékoztatót a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen, amelyre meghívást kaptak a Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. szakemberei is. A tájékoztató alkalmat adott arra is, hogy szó essen a közelmúltban megalakult Országos Tűzmegelőzési Bizottságról, és a megalakulás előtt álló megyei megelőzési szervezetről is.CO-mérgezés gyanúja: négyszer több eset

„A fűtési szezonban történt tűzesetek adatait összesítve elgondolkodtató változást mutatott a szénmonoxid mérgezéses esetek száma, mely a korábbi időszakhoz képest megnégyszereződött” – hangsúlyozta Szatmári Imre tűzoltó ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
Ördög István tűzoltó őrnagy, a megyei igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője a tüzelőberendezésekkel kapcsolatos, a megye területén történt tűzeseteket számba véve elmondta: 2010-ben 40 esetet jegyeztek fel, 2011-ben 60 ilyen tűzeset igényelt beavatkozást, míg az idei év elején 11 fűtőberendezéssel kapcsolatos tűz adott munkát a tűzoltóknak, és a most kezdődött fűtési szezonban ilyen esetet még nem regisztráltak. Dohányzással kapcsolatos tűzhöz 2010-ben 5 alkalommal riasztották a megye egységeit, rá egy évre 11 ilyen eset került a feljegyzésekbe, míg az idén két ilyen esemény történt, valamint évente átlagosan húsz gázszivárgással kapcsolatos esettel találkoznak a megye tűzoltói.
A szénmonoxid mérgezés gyanújáról a főfelügyelő elmondta: a tipikus tünetét „rongyláb-tünetnek” nevezik, amely során a mérgezett nem tudja lábainak mozgását koordinálni. Ilyen eset 2010-ben két, rá egy évre három alkalommal történt, azonban az idei évben már 12 beavatkozásnál találkoztak a tűzoltók, amely közül az egyik év eleji eset emberéletet is követelt.

Kéménytűz – akár ezer fok felett!

Ördög István a kéménytüzekről szólva leszögezte: a tűzeseteknek egy sajátos fajtájával állunk szemben. Mint kifejtette, optimális esetben az égéstermék a kéményen keresztül távozik, azonban ha nem megfelelő a kémény kialakítása, vagy elmarad annak tisztítása, karbantartása, a füstgázok egyre feljebb haladva lehűlnek és lecsapódnak a kémény falán, a pára lecsapódása miatt a korom itt megtapad, kátrány keletkezik, és ez a lerakódás – főként enyhébb időjárás esetén – az alsóbb részeken is megjelenik.
Azonban ha az idő ismét hidegre fordul, és erősebben tüzelnek az ingatlan lakói, a korom 480 Celsius fokot elérve izzani, égni kezd, és bekövetkezik a kéménytűz. Ezt abból vehetjük észre – mutatott rá a szakember –, hogy a huzat hatására hullámzó hanghatás keletkezik, amely jelzi: beindult a kéményben az izzás, az égés, amely során a hőmérséklet akár az ezer Celsius fokot is elérheti. Ebben az esetben az első teendő, hogy a tűzoltóságot haladéktalanul értesítsék, és a tüzelőberendezés szellőzőnyílásait lezárják, majd a kémény felületéről minden éghető anyagot – képet, terítőt, falburkoló anyagot – azonnal el kell távolítani, és a kéményt tejes hosszában, egészen a padlásig ellenőrizni kell.
 A rendkívül magas hőmérséklet miatt lényeges, hogy a kémény valamennyi tisztítónyílása zárva maradjon, és nem szabad vízzel beavatkozni, mivel az azonnali robbanást eredményezhet.

Épületfelújítások és a fűtésrendszer

A főfelügyelő elmondta, hogy napjainkban sok régi épület felújítása során szereltek be nagyobb teljesítményű fűtőberendezést. A régi építésű, fagerendás házak esetében előfordult, hogy a nagy hőt termelő kályhával befűtöttek, és annak hőjétől a fagerendák beizzottak, amely azután átterjedt a födémre és a tetőszerkezetre is. Szintén régi építésű házaknál fordul elő az, hogy a téglakéményt csak a padlásig építették meg, onnan fém-, vagy eternitcsővel vezették ki az égésterméket. Nagyobb hidegben, erőteljes fűtés esetén ez is a tetőszerkezet izzásához, kigyulladásához vezethet – figyelmeztetett a főfelügyelő, hozzátéve: a megye tűzoltó állományát gyakorlatok során készítik fel ezeknek a helyzeteknek a megoldására is, hogy valós eseteknél minél gördülékenyebben tudjanak beavatkozni.
A tájékoztatón videofelvételt is bemutattak a konyhában keletkező tűz veszélyeiről, rámutatva: kémény-hatás akár panelházakban is kialakulhat a szellőzőkben. Ha a tűzhelyen felejtett étel kap lángra, semmiképp se vízzel próbáljuk oltani, hiszen akkor még magasabbra csapnak fel a lángok. Kézenfekvő megoldás, hogy az általában a sütőben tárolt tepsit elővéve azt borítjuk azt a lángra kapott edényre, így a tűz valóban megfékezhető.
A számadatokkal kapcsolatban Szatmári Imre ezredes hozzátette: az elhangzottak kimondottak a fűtőberendezések által okozott tüzekre vonatkozna, de történt már olyan eset – szinté kapcsolhatóan a fűtési szezonhoz –, hogy a hát tulajdonosa a kályhából a salakot éghető anyagból készült edénybe öntötte, és a tűz a melléképületet, majd az egész családi házat lángba borította.

Kémény: csak szabályosan, ellenőrizve és karban tartva

„A kémény kizárólag nem éghető anyagból készülhet, ellenkező esetben nagyon szigorú nemzetközi normáknak is megfelelő módon lehet csak kialakítani” – hívta fel a figyelmet Környei Béla tűzoltó alezredes, a Csongrád Kegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályának kiemelt főelőadója. „A kémények engedélyeztetését jelen pillanatban a kéményseprő szolgáltatók végzik, míg a gázzal működő fűtőberendezések esetében a gázszolgáltatók adják ki a működtetéshez szükséges engedélyt.”
Környei Béla figyelmeztettet a régi épületekbe telepített új, nagyobb teljesítményű berendezések veszélyeire is. Itt nem minden esetben biztosított a megfelelő levegő utánpótlás, valamint a régi, sártapasztással épített házaknál béléscső nélkül működő kémények tűzeseteket okozhatnak.
Kizárólag kifogástalanul működő kéményt szabad használni, amelynek járatába nincs éghető anyag beépítve, illetve amelynek tisztítását és felülvizsgálatát használatba vétel előtt, és azt követően minden évben ennek elvégzésére jogosult szolgáltatóval elvégeztették. Az égésterméket füstcsövekkel elvezető készülékek esetében tökéletesnek kell lennie a csövek állapotának, azok illeszkedésének, és a falhoz történt rögzítésének.
Az üzembe helyezett készüléket annak teljesítményének megfelelő kéménybe szabad csak csatlakoztatni, és nemcsak a készüléket, hanem magát a fűtőberendezések karbantartásáról, műszaki felülvizsgálatáról gondoskodni kell. A szilárd tüzelőanyaggal – szénnel, fával működő kályhákat, kandallókat – nem szabad felügyelet nélkül működtetni, ha mégis magára kell hagyni a berendezést, el kell zárni a légutánpótlást.

Engedjék be a kéményseprőt – nemcsak szerencsét, biztonságot is hoz!

A kéményseprők tapasztalatait összefoglaló Szenkovszky István, a Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette: új problémát jelentenek az újból üzembe helyezett kémények, illetve a hétvégi házak, illetve melléképületek kéményei, illetve az, amikor egy átalakítás során nem győződhetnek meg arról, hogy a munkák megfelelően történtek-e.
A cég kirendeltség-vezetője, Király József a fűtőberendezések levegőellátásának problémáját emelte ki. Mint kifejtette, egy 24 kilowattos gázkazán 40 köbméter levegőt igényel óránként, míg egy kilogramm fa elégetéséhez 7-8 köbméter levegő kell, és talán kevesen tudják, hogy egy lakásban működő szagelszívó óránként 600 köbméter levegőt szív el, amit pótolni kell a külső levegő bejuttatásával. Ellenkező esetben a szagelszívó hatására a tüzelőberendezés kéményében megfordul a huzat, és a kéményből az égéstermékkel szennyezett levegő kerül vissza a lakótérbe. Ezek az esetek okozhatják a szénmonoxid mérgezéses esetek egy részét.
„Előfordul az is, hogy tervezés és engedélyezés nélkül kötnek be több berendezést, gázkészüléket és kályhát egy lakásba” – osztotta meg tapasztalatait Király József. „Mivel egy kályhának erősebb a huzata, a gázkészülék kéményéből fogja visszaáramoltatni a szennyezett levegőt, amelyre a tavalyi évben volt is példa.”

Berendezések a biztonságunkért

A sajtótájékoztatón a kirendeltség-vezető a szénmonoxid érzékelőknek két típusát is bemutatta. Mint elmondta, az olcsóbb berendezésnél előfordul, hogy akár a helyiségben használt dezodorra, vagy párára is jelzést ad, míg a magasabb áron kapható készülék valóban csak a magasabb CO-szint esetén jelez.
Király József szólt arról is, hogy a modern gázkazánok rendelkeznek úgynevezett deflektorral, amely a füstgáz visszaáramlás esetén leállítja a készüléket.
„Ez azonban nem minden esetben jelent védelmet” – figyelmeztetett a szakember. „Ha a kazán hőcserélője szennyezett lesz, a védelem nem fog működni.”
A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben korábban nem használt kéményt ismét üzembe kívánnak helyezni, azt csak a kéményseprők által végzett vizsgálat után tegyék, és arra kérte a lakások tulajdonosait, hogy az évente kötelező vizsgálatok alkalmával tegyék lehetővé a kéményseprők bejutását a lakásokba.

Az országos szervezet után a megyében is lesz Tűzmegelőzési Bizottság

„Megalakult az Országos Tűzmegelőzési Bizottság” – tájékoztatta a sajtó munkatársait Szatmári Imre tűzoltó ezredes. „Rövidesen megalakításra kerül a Csongrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság is. Az országos grémium elnöke Bakondi György tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója, míg a megyei szervezetet a megyei katasztrófavédelmi igazgató fogja vezetni.”
A szervezet célja a prevenció, azonban ezt a célt csak akkor érheti el a szervezet, ha ebben a megye szakemberei is feladatot vállalnak. Az igazgató kérte a sajtó segítségét, hogy a szervezet munkája minél nagyobb nyilvánosságot kaphasson, hogy a szervezet elérhesse célját: a lakosság biztonságának fokozását, életének és javainak megóvását.

2012. november 8., csütörtök

Utolsó simítások az Agórán – indul az AGÓRA TÚRA

Szinte már csak a startpisztoly dördülése hiányzik ahhoz, hogy  megnyissa kaput Szeged új tudományos és ismeretterjesztő fellegvára, az Agóra.November 9-én délelőtt 10 órától ismeretterjesztő előadásokkal indul az Agóra Túra, mely a beruházás záróakkordjaként mutatja be a nagyközönségnek valamint a város diákjainak az új létesítményt.


A projektek záróeseményére 2012. november 9-n, pénteken, a Szent-Györgyi Albert Agórában (Szeged, Kálvária sgt. 23.) kerül sor, melynek keretében a következő programok lesznek:

 • 10.00-17.00-ig ismeretterjesztő előadások a földszinti kis előadóteremben
 • 13.00-18.00-ig „Tevékenység lánc” – ahol betekintést kaphatnak a látogatók a Szent-Györgyi Albert Agórában és a Százszorszép Gyermekházban működő gyerek és felnőtt közösségek munkájába
 • 13.00-20.00-ig „AGÓRA-TÚRA” vetélkedő osztályközösségek számáraAGÓRA TÚRA – Ismeretterjesztő előadások

 • 10.00-11.00 Adathálózatok és számítógép-hálózatok története
  Bohus Mihály, Informatikatörténeti kiállítás
 • 11.00-12.00 Mozaikok a digitális univerzumból – Otthoni tanulást segítő interaktív tananyagok
  Bozsó Márton, Mozaik Kiadó Kft.
 • 12.00-13.00 Új kihívások a szoftverfejlesztés területén
  Beszédes Árpád PhD, SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék
 • 13.00-14.00 Érdekes mechanikai kísérletek
  Kovács Attila, egyetemi adjunktus, SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
 • 14.00-15.00 Mikromanipuláció fénnyel, mikrofluidika
  Ormos Pál, akadémikus, főigazgató, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
 • 15.00-16.00 Mikroszkopikus struktúraépítés lézeres fotopolimerizációval
  Kelemen Lóránd, tudományos munkatárs, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

 

 Az Agóra Projekt


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt beruházása a Szent-Györgyi Albert Agóra, amely az „Agóra Szeged Pólus – a közművelődés szolgálatában” (TIOP-1.3.3.-08/2-2009-0007., ERFA támogatás összege: 1.562.390.000 Ft); „Szeged Agóra Pólus hő és hűtési igényeinek kielégítése megújuló energiaforrásokkal” (KEOP-4.2.0./B-09-2009-0032., ERFA támogatás összege: 77.899.970 Ft); „Szeged Agóra Pólus villamos energia igényének kielégítése napenergiával” (KEOP-4.4.0./A-09-2009-0017., ERFA támogatás összege: 8.395.080 Ft) pályázati projektek keretében valósult meg.

Közeleg a tél – katasztrófavédelmi egyeztetés

A közelgő tél feladataira összpontosítva egyeztetésre került sor a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a rendőrség, a Magyar Közút és a Szegedi Környezet-gazdálkodási Kht. szakemberei között.
Tátrai János tűzoltó alezredes alezredes, polgári védelmi főfelügyelő prezentációjában összesítette a szükség esetén szóba jöhető befogadó helyeket, a rendelkezésre álló erőket, továbbá áttekintést adott a téli időjárás által érintett frekventált csomópontokról is.
„A résztvevők egyeztették az elérhetőségeket, a területi szintű koordinációt igénylő feladatokat” – foglalta össze a találkozó kiemelt feladatait Arany-Tóth Attila szóvivő. „A lakosság különböző csoportjai számára készülő tájékoztató kiadványokról is döntöttünk, melyeket eljuttatunk az oktatási és egészségügyi intézményekbe, valamint a tömegközlekedési szolgáltatók felé is.”

A külterületeken élők téli biztonsága

A tárgyaláson arról is döntöttek, hogy az önkormányzatokon keresztül igyekeznek elérni a lakosokat, főként a külterületen élőket, hangsúlyozva, hogy a hideg beköszönte előtt szerezzenek be petróleumot, tartós élelmiszert és fűtőanyagot is, ezzel is erősítve az öngondoskodást.
A téli felkészülés jegyében a Magyar Közút szegedi telephelyén kerül sor gépszemlére, illetve a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Kirendeltségén összegezik az elmúlt években a fűtéssel kapcsolatban bekövetkezett eseteket. A Szegedi Kéményseprő Kft. szakemberei a sajtón keresztül bemutatják azokat az eszközöket, amelyek alkalmazásával a tűzesetek és szénmonoxid mérgezések megelőzhetőek.

A téli felkészülésről tárgyalt a megyei védelmi bizottság is

Évi második rendes ülését tartotta csütörtök délelőtt a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság. Az ülést B. Nagy László kormánymegbízott, a bizottság elnöke nyitotta meg. Ezt követően Szatmári Imre tű. ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, a bizottság elnökhelyettese foglalta össze a feladatokat.
A Magyar Közút megyei szervezetével közösen összeállították a téli időjárásra való felkészülésről készült beszámolót, amelyben összegezték a rendelkezésre álló járműállományt is. Már rendelkezésre állnak az adatbázisok azokról a nehezen megközelíthető térségekben élő, várandós anyákról, illetve dialízisre szoruló betegekről, akiknek szállításáról krízis esetén gondoskodni kell, és megállapították, hogy mind a Közút, mind a Katasztrófavédelem munkatársai felkészültek egy esetlegesen bekövetkező kemény tél adta feladatok ellátására is.
Az Igazgatóság vezetője beszámolt a települések katasztrófavédelmi veszélyeztetettség szerinti osztályba sorolásáról. Ennek kapcsán elmondta: a megye három települése, Szeged, Hódmezővásárhely, illetve Algyő az I-es kategóriába, míg 28 település a II-es, míg a többi 29 a III-as kategóriába került besorolásra katasztrófavédelmi paraméterei alapján.

Járványok és élelmiszerbiztonság

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetője, Tombácz Zsuzsanna a humán járványok terjedése, és azok felszámolása kapcsán szerzett tapasztalatokat összegezte beszámolójában, míg Farle Csaba, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának igazgató fő-állatorvosa előadásában a néhány évvel korábbi, a madárinfluenza kapcsán tett intézkedések tapasztalatait vette számba a védelmi bizottság ülésén.

Veszélyes anyagok szállítása

Szatmári Imre igazgató a veszélyes anyagok szállítása kapcsán végrehajtott ellenőrzésének tapasztalatait összegző előadásában rámutatott: bár az ellenőrzések száma növekedett az idei évben,  mégis a korábbinál kevesebb bírságot kellett kiszabni a hazai fuvarozók részére az igazgatóság ellenőreinek. Ezzel szemben a jogkövető magatartás terjedése nem mondható el a hazánkon keresztül veszélyes anyagokat szállító külföldi fuvarozókról.

Visszatér a víz a Szőke Tisza gőzhajóra

Az elmúlt napok kiadós esőzéseinek hatására a Tisza vízszintje Szegednél is emelkedni kezdett. A gőzhajó bontását végzők a jelenlegi szint mellett már csak belső homokzsák gáttal tudják távol tartani a folyót a hajótól, melyről szinte már minden fedélzeti elemet eltávolítottak. A Tisza nem engedi el a hajót?Míg a felszínen a késő őszi napsütés próbált némi meleget adni, addig a mélyben az alig 10 fokos vízben egy búvár vizsgálta át a hajótestet. Az erősen iszapos Tisza szinte nulla látótávolságot engedett csak meg az öbölben. A hajót lentről igen laza iszap öleli körül, mely a legkisebb érintésre is azonnal felkavarodik. A búvár – a tavaszi hajómentéshez hasonló módszerrel – valamennyi ablakot vízmentesen lezárta azért, hogy a bontást végzők el tudják kezdeni a víz kiszivattyúzását.

Egyelőre nem találtak léket a hajótesten

„Alig lehet odalent látni valamit, szinte az orromat is oda kell érintenem a hajótesthez” – mondta a búvár, miután befejezte a nem túl kellemes fürdőzést. „Az első merüléskor a hajó alja csodálatosan nézett ki az évek alatt rárakódott lényektől. A hajótest egyelőre masszívnak tűnik, csak a külső pakuratartályokon találtam több repedést, lyukat, de ezek a szerkezetek nyilvánvalóan másfajta anyagból készültek, mint maga a héjazat.”
Az öböl medrébe mélyen beleágyazódott hajótest persze tartogathat még meglepetéseket, azonban egyelőre beigazolódni látszik az a feltevés, hogy nem a jég roppantotta meg a héjazatot, hanem a hajó orra billent meg lefelé – a hirtelen vízszintcsökkenés miatt –, miközben a tat felült a parti rézsűre. A hiányos ökörszem ablakokon betóduló víz pedig megtette azt, amit az évtizedes hányattatás nem tudott elérni: a végső pusztulás felé taszította az egykor oly büszke gőzöst.

Homokzsákok a fedélzeten

Az egyre emelkedő vízszint miatt a munkások a hajó megdőlt fedélzetén, a folyó felőli oldalon homokzsákokból épített gáttal próbálják a vizet visszatartani azért, hogy a fedélzetig lecsupaszított hajón tovább tudjanak dolgozni. A szivattyúzást is csak akkor tudják elkezdeni – és a mellé állított uszállyal megemelni a gőzös torzóját –, ha további vízutánpótlást már nem kap a folyótól.
A Tisza Szegednél jelenleg 122 cm-es vízállással emelkedik, a vasárnapi előrejelzés szerint 160-180 cm-es szint várható.

Darura várva

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által védettnek nyilvánított, illetve a bontás során feltárt értékeket lassan ki lehet emelni a hajóból, azonban ehhez az szükséges, hogy a megfelelő teherbírású daruval a helyszínre tudjanak a szakemberek állni. A gőzt tároló szerkezetek, a gép, a kazán egyes részei, a hajtás, a kerékdob, a teljes kormányszerkezet partra emelése is csak így történhet meg roncsolás és további szétvágás nélkül. A vízszint emelkedése azonban egyelőre nem sok jót sejtet, de mindent megpróbálnak elkövetni azért, hogy az eddig már sokat megélt szerkezeteket további károsodás ne érje. Amennyiben tovább emelkedik a Tisza vize, a már csak virtuálisan bejárható hajó egy időre újra a folyó foglya lesz.2012. november 7., szerda

Költözik a Golgota

Már csak négy napig látható a Móra Ferenc Múzeumban Munkácsy Mihály monumentális méretű Golgota című festménye. A pótolhatatlan alkotást a szegedi Kultúrpalotában vasárnapig tekinthetik meg a Csongrád megyei, dél-alföldi érdeklődők. A december 16-ig meghosszabbított nagyszabású Munkácsy-kiállítást eddig több mint 40 ezren látták a napfény városában.
Hétfőn lebontják a Golgotát, majd összetekercselik, s ezt követően szállítják a 36 négyzetméteres művet Debrecenbe. A Móra-múzeum munkatársai abban bíznak, hogy a következő napokban még ezrek láthatják Munkácsy Golgotáját Szegeden, hiszen belátható ideig a remekmű nem lesz megtekinthető a régióban.

Krisztus Pilátus előtt

A páratlan alkotás pótlásaként a Krisztus Pilátus előtt kép kisebb verziója és a Golgota redukciója, feleakkora változata érkezik majd. A nagyközönség az újonnan jövő képeket a következő hét elejétől csodálhatja meg a Móra Ferenc Múzeumban. E művekkel együtt már 6 képpel bővül a Munkácsy-tárlat kollekciója a nyitás óta. Várhatóan óriási lesz az érdeklődés a hétvégén, sokan akkor akarják még utoljára megnézni a Golgotát, így a múzeum szakemberei rendkívüli napokra számítanak.

Novemberi programok a Somogyi-könyvtárban

A Somogyi-könyvtárba novemberben nemcsak az olvasnivalók várják a látogatókat, hanem színes kulturális programokkal fogadják a bibliotékába betérőket.Pályázatok, játékok

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a könyvtár honlapján, illetve a könyvtárban nyomtatott formában érhetők el. A szerencsés megfejtők színházjegyet nyerhetnek ajándék áron.

2012. november 26-ig
David Gieselman: Kolpert úr című vidám színművéhez kapcsolódó könyvtári játék

2012. november 9-től december 27-ig
Dale Wasserman–Mitch Leigh: La Mancha lovagja című musicaljéhez kapcsolódó könyvtári játék. Minden idők egyik legmulattatóbb alkotásának musical változatában a szerzők az írót, Cervantest is megelevenítik. Ő kíséri végig az elmés és nemes, búsképű lovagot kalandjain úgy, hogy saját maga „bújik be” Don Quijote bőrébe. Egy személyben ketten járják végig az álmok, a hősi erények, a szerelem és megaláztatás útját. Persze velük tart a hűséges fegyverhordozó is, hiszen az álmodozó nemes és Sancho párosa mai is örök szimbólumként szolgál.

2012. november 16-tól - december 27-ig
J. W. von Goethe–Peter Hacks: A mundérvásárhelyi búcsú című vásári komédiájához kapcsolódó könyvtári játék. Goethe-művek alapján készült a XX. századi neves német drámaíró, Peter Hacks  darabja, A mundérvásárhelyi búcsú. Az író a középkorban oly népszerű vásári komédia műfaját újítja fel. A logikai bukfencek, ragyogóan kiélezett helyzetek, képtelen kavargások közepette művét felemelő emberség jellemzi. Az előadás érdekessége, hogy három színész játssza el a komédia mind a 18 szerepét.


Novemberi programok
2012. november 5. (hétfő) 17.00 óra – alagsori klub
Filmvetítés a MTV Szegedi Stúdiójának archívumából: Bubryák István válogatása:
„MIÉRTÜNK IS SZÓL A HARANG” (32 perc)1995-ben készült riportfilm a dél-alföldi öngyilkosságokról
Nem is olyan régen volt olyan év, amikor egy kisebb város népessége, közel 5 000 ember lett öngyilkos Magyarországon. Statisztikailag igazolható, hogy a Dél-alföld és a Dél-Dunántúl jelentős súllyal szerepel a régiók közötti összevetésben, itt sokkal több az öngyilkos, mint bárhol másutt. Elátkozott ez a föld? Történelmi okai vannak? Igazak a statisztikák? Szerkesztő: Sári Zsuzsa 

FEJFÁK 1986 (12 perc)
A dunazugi fejfás temetők (Dunapataj, Ordas, Foktő, Uszod) lírai filmetűdje
Kun Zsuzsa versekre komponált álmai

2012. november 16. 16.30 és 17.30 óra – gyermekkönyvtár
„Hangmasszázs” – játékos képesség és készségfejlesztés a harmonikus hangok és rezgések világában, mely pozitívan befolyásolja a testi, lelki, szellemi fejlődést. Sok-sok játék, mese, fantáziautazás vár a 4-6 és a 7-9 évesek gyermekekre. Előzetes jelentkezés: személyesen a Gyermekkönyvtárban vagy telefonon a (62) 425-525 telefonszámon. A foglalkozást tartja Lovász Éva hangterapeuta. A részvétel ingyenes. 

4. Szegedi Képregényfesztivál és Vásár 
2012. november 17. 10-18 óráig - Somogyi-könyvtár
Előadások, kiállítások, „örömrajzolás” az alkotókkal és vásár a képregények kiadóinak és forgalmazóinak kínálatából. A Somogyi-könyvtár szervezésében már hagyománnyá vált az évről évre november közepén megrendezett Szegedi Képregényfesztivál és Vásár. Szeged a műfaj fellegvárának számít, hiszen több neves alkotó kezdte itt pályafutását. A fesztivál ideje alatt kiállítások sorával várják az érdeklődőket. Előadások ismertetik majd a szuperhős-történetek ismérveit, a magyar képregény határon inneni és túli történetét, tisztelegnek az 50 éves pókember, és a sokak által ismert Vízipók rajzolója, a 60. születésnapját ünneplő Haui József előtt. A Somogyi-könyvtár fogadótereiben (az alagsorban és az aulában) a képregénykedvelők ilyenkor találkozhatnak, és együtt rajzolhatnak a képregények alkotóival. A legnagyobb hazai kiadók pedig friss kínálatukkal vannak jelen.

A fesztivál programja
10.15: A 4. Szegedi Képregényfesztivál ünnepélyes megnyitója
Köszöntőt mond: Palánkainé Sebők Zsuzsanna a Somogyi-könyvtár igazgatója

Előadások
10.20-11.10: És a HaJó jön..., szülinapi beszélgetés az idén 60. születésnapját ünneplő Haui Józseffel
Beszélgetőtárs: Kiss Ferenc
11.10 – 12.00: Bayer Antal: Miért nem jó minden szuperhősös képregény?
12.00 – 12.50: Kertész Sándor: Magyar képregény határon innen és túl!
12.50 – 14.00: Ebédszünet

Szekciók
1. szekció
14.00 - 14.40: Miklosovits László: Én - az irodalom - és a képregény
14.40 - 14.50: Szünet
14.50 - 15.30 Pilcz Roland: A digitális képregényalkotás

2. szekció
14.00 - 14.40: Tóth János Zoltán: Jelmezt az eBay-ről. Új szuperhősök a vásznon
14.40 - 14.50: Szünet
14.50 - 15.30: Tóth László: Behálózva - 50 év álarc mögött


3. szekció
14.00 - 14.40: Bayer Antal: Hercegnők és háziasszonyok, dominák és feministák
Kálovics Dalma: Harcias amazonból engedelmes mintafeleség - avagy van-e női egyenjogúság a mangában?
14.40 - 14.50: Szünet
14.50 - 15.30: Nőies vonalak
A képregényt (is) rajzoló hölgyekkel életükről, szakmai pályafutásukról, alkotásaikról, vágyaikról és egyéb paramétereikről beszélget Kissferi, a nyolcéves Képregény Kedvelők Klubjának vezetője.

4. szekció
14.00 - 14.40: Szabó Gergő – Váradi Gábor: A sosemvolt bronzkor - az amerikai képregények története a vad 70-es években
14.40 - 14.50: Szünet
14.50 - 15.30: Asterix és Buksi - kerekasztal-beszélgetés a jugoszláviai magyar nyelvű képregények magyarországi hatásáról. A határ túloldaláról érkező vendégekkel beszélget Kertész Sándor.

16.00 – 18.00: Alkotásra invitálás képregény-rajzolóknak
A Szegedi Nemzeti Színház 2013. január 25-én ősbemutatóként tűzi műsorára Pozsgai Zsolt: Pipás Pista című zenés tanyawesternjét. A színház előzetes feladatként felkéri a 4. Szegedi Képregényfesztiválra érkező alkotókat, hogy a képregény műfajának eszközeivel jelenítsék meg Pipás Pista alakját.


Fiatal tehetségek Szegeden


2012. november 21. 17.00 - helyszín: alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 10 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 11 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.
Beszélgetőtárs: Arany Mihály, újságíró (Szegedma.hu internetes hírportál, Szegedi Egyetem lap) és az SZTE Szegedi Tehetségpont sajtóreferense
Házigazda: Prof. Dr. Szalay István főiskolai tanár
Vendég: Maróti Gergely biológus, a Sófi-ösztöndíj első győztese, kutatási csoportvezető (MTA, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genomikai Intézet) a Sófi-ösztöndíj első nyertese 2004-ben
Maróti Gergely 1978-ban született Kecskeméten, középiskolai tanulmányait a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában végezte. 1996-tól a JATE TTK biológus hallgatója, ahol 2001-ben szerzett biológus oklevelet. Doktori tanulmányait 2001 és 2005 között végezte az MTA SzBK Biofizikai Intézetében, és az SZTE Biotechnológiai Tanszékén Kovács Kornél és Rákhely Gábor témavezetők mellett.
2005 és 2007 között posztdoktori kutatóként az Egyesült Államokban dolgozott a világ egyik legismertebb genomikai központjában, a Craig Venter Intézetben Rockville-ben. 2007 őszén tért haza az akkor megalakuló Bay Zoltán Kutatási Alapítvány Genomikai Intézetébe, melyet Kondorosi Éva akadémikus asszony hozott létre. Egészen 2012-ig itt dolgozott kutatásvezetőként, 2012-ben a Genomikai Intézet az MTA SZBK-hoz csatlakozott, jelenleg itt folytatja kutatásait. Fő kutatási területe a mikroorganizmus közösségek, szimbiotikus kapcsolatok vizsgálata, mely során a legmodernebb genomikai metodikákat hasznosítja. Számos nemzetközi konferencián prezentálta eredményeit, rendszeresen dolgozik tanácsadóként külföldi kutatóintézetek számára. A kutatómunka mellett oktatási tevékenységet is végez több hazai felsőoktatási egységben, illetve saját projektet vezet a temesvári Politechnika Egyetemen. Több mint 20 referált angol nyelvű cikkben szerző, továbbá számos konferenciakiadvány, poszter, ismeretterjesztő cikk szerzője.
Tanulmányi eredményei alapján Köztársasági Ösztöndíjban, Szeged Város Ösztöndíjában részesült, kutatási eredményeit többek között az Ifjú Biotechnológus Nívódíjjal értékelték. A mára hagyománnyá és rangos díjjá nőtt SZTE Sófi József Alapítvány fődíját Maróti Gergely nyerte el elsőként 2004-ben.

2012. november 26. 17 óra – 1. emeleti folyóirat-olvasóterem
Zeneszerző és közönsége találkozóHollós Máté, a Vántus Társaság elnöke beszélget Fekete Gyulával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés tanszékének nemrég kinevezett vezetőjével.
Az 1962-ben született, máris igen gazdag életművel rendelkező szerző a Zeneakadémián, illetve észak-amerikai egyetemeken szerzett diplomát, és doktori fokozatot. Erkel és Bartók-Pásztory díjai, valamint hazai és nemzetközi kitüntetései jelzik elismertségét.
A program a Vántus Társaság és a Somogyi-könyvtár közös rendezvénye.

2012. november 28. 17 óra – 1. emeleti folyóirat-olvasóterem
A Zenei Album keretében Veress Sándor emlékhangverseny
Részletes program:Szonáta oboára, klarinétra és fagottra
Steiler Tamás - oboa
Zoltán Péter - klarinét
Vizsolyi Lívia - fagott
Szonáta hegedűre
Márffy Gabriella - hegedű
Öt dal József Attila verseire
Somogyvári Tímea Zita - ének
Maczelka Noémi - zongora
Szonatina zongorára
Maczelka Noémi - zongora
I. Vonósnégyes
Kosztándi-vonósnégyes
Veress Sándor (1907-1992) zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus és népzenekutató 20 éve hunyt el. Kodály és Bartók növendékeként végzett a Zeneakadémián, zeneszerző iskolájából olyan géniuszok kerültek ki, mint Ligeti György és Kurtág György. Életének első felében Magyarországon alkotott, a második világháború után emigrált Svájcba, ahol a berni egyetem zenetudományi tanszékén kapott katedrát. Veress Sándor a Bartókot és Kodályt követő magyar zeneszerző-nemzedék széles látókörű, nemzetközileg is elismert képviselőjének számít.
A program Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vántus István Társaság és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár támogatásával valósul meg.

2012. október 29-31-ig – gyermekkönyvtár
Minden napra több kérdés - játékos feladatok és apró nyeremények várják a gyermekeket az őszi szünet minden napján.

2012. október 30 10:30 és 16 óra – gyermekkönyvtár
Meséről mesére - diafilm vetítése

2012. október 31 10:30 és 16 óra - helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére – diafilm vetítése


Kiállítások

2012. november 8-tól december 5-ig – földszinti aula
És a HaJó jön... – kiállítás Haui József 60. születésnapjának tiszteletéreA tárlaton eredeti rajzok (képregények, könyvillusztrációk) tekinthetők meg a művész magángyűjteményéből, amelyeket kiegészítenek a Somogyi-könyvtárban őrzött, illusztrált kötetek és folyóiratok.
Haui József (HaJó) kerámikusként végzet Pécsett 1973 nyarán és az érettségi után egy héttel már a Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének rajzolója lett. A Vizipók-Csodapók, a Mézga család, a Magyar Népmesék és a Kérem a következőt! történetein azóta egy egész nemzedék nőtt fel.
Illusztrál és ír a Dörmögő Dömötör magazinban, rajzolt képregényeket, több mint száz mesekönyvet és két tucat tankönyvet illusztrált. Elkészítette két egészestés arab rajzfilm képes forgatókönyvét, rajzolt plakátokat, dobozos puzzlet, gyereknyomdát, kifestőkönyvet, diafilmet, ABC mesekönyv-sorozatot a Vízipók figuráival, logopédiai kártyasorozatot, tervezett müzlis-dobozt, matricát, rendőrségi logót, közlekedési sorozat-füzeteket, gyerekpezsgő-címkét, dobozos üdítőkre figurákat, plüssfigurákhoz figuraterveket, rajzfilm-DVD-hez borítókat, és még nagyon sok mást.
Haui József így vall munkásságáról: "Én csak rajzolni akarok, hatvanévesen is. A rajzolás a kenyérkereső munkám, én nem művészkedek, önkifejezek vele… mindig annak örültem a legjobban, ha tetszett, szórakoztatott, örömet okozott a munkám másoknak (is).”

2012. november 9-től december 17-ig – 2 emeleti kölcsönző
Dale Wasserman–Mitch Leigh: La Mancha lovagja című musicaljéhez kapcsolódó kamarakiállítás
A Szegedi Nemzeti Színház 2012. november 16-ától tűzi műsorára Cervantes regényének világsikerű musical változatát, a La Mancha lovagját. A szegedi bemutatóhoz a Somogyi-könyvtár kamarakiállítással kapcsolódik.
Minden idők egyik legmulattatóbb alkotásának musical változatában a szerzők az írót, Cervantest is megelevenítik. Ő kíséri végig az elmés és nemes, búsképű lovagot kalandjain úgy, hogy saját maga „bújik be” Don Quijote bőrébe. Egy személyben ketten járják végig az álmok, a hősi erények, a szerelem és megaláztatás útját. Persze velük tart a hűséges fegyverhordozó is, hiszen az álmodozó nemes és Sancho párosa mai is örök szimbólumként szolgál.

2012. november 15-től december 12-ig – földszinti Internet-tér
Miklosovits László képregénye Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály című írásához
A Kortárs művészek lexikona szerint Miklosovits László művészetét bravúros rajztudás, a felület aprólékos kidolgozottsága, ugyanakkor a lényeg tömör kifejezése jellemzi. Józsa T. István így ír róla A kép pillanata című írásában: „A magyarországi grafikus módszerre Fellinit idézi, irodalmi művek képi nyelvre átültetésével kapcsolatban ugyanis ő tette fel a kérdést: mit veszünk át az irodalomból?”
A Somogyi-könyvtár Internet-terében látható kiállítás kapcsán a művész így vall irodalmi és képi nyelv viszonyáról: „Karinthy veretes szövegén semmiképpen nem óhajtottam változtatni, (sok a kép, és a szöveg), tulajdonképpen átmenet egy bővebben illusztrált oldal és a későbbi képregények közt... Még a buborékot is mellőztem, ezért ez a korai, klasszikus képregényekre hajaz. Hogy miért éppen így csináltam meg, ahhoz némi magyarázatul szolgál az, hogy végignéztem az összes, számomra elérhető (Karinthy: Röhög az osztály) képregényesített változatot, ragaszkodtam az eredeti szöveghez, de igyekeztem a fent említett képregényektől eltérni, főleg a karakteres figurákat emeltem ki. Így az anyag kicsit szikár lett, de úgy gondolom, hogy ezzel a megoldással egy szuszra érvényesül rajz és szöveg.” 2012. november 15-től 29-ig – 2. emeleti kölcsönző
125 éve született Áprily Lajos – kamaratárlat, amely a brassói születésű költő, műfordító, szerkesztő, pedagógus életét idézi fel verseivel és a róla készült fotókkal.

2012. november 28-tól 2013. január 9-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Veress Sándor zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus és népzenekutatóra emlékezünk - kamaratárlat a Somogyi-könyvtár dokumentumaiból és a Zenetudományi Intézet Veress-hagyatékának kéziratos relikviáiból.
Veress Sándor (1907-1992) 20 éve hunyt el. Kodály és Bartók növendékeként végzett a Zeneakadémián, zeneszerző iskolájából olyan géniuszok kerültek ki, mint Ligeti György és Kurtág György. Életének első felében Magyarországon alkotott, a második világháború után emigrált Svájcba, ahol a berni egyetem zenetudományi tanszékén kapott katedrát. Veress Sándor a Bartókot és Kodályt követő magyar zeneszerző-nemzedék széles látókörű, nemzetközileg is elismert képviselőjének számít.
2012. november 29-től december 3-ig – 2. emeleti kölcsönző
150 éve született Stein Aurél – kamaratárlat a vakmerő, kalandos expedíciói és elképesztő felfedezései révén világhírűvé vált régész és felfedező emlékére, aki végig utazta az ősi selyemút tájait. 2012. november 7-ig – földszinti kiállítótér
„Elindultam szép hazámból...” - magyar festők a nagyvilágbanA Magyar Festészet Napja a Somogyi-könyvtárban
Egy hetes országos rendezvénysorozattá bővült a 10 éve indított civil kezdeményezés, a festészet ünnepe. A vizuális kultúra fontosságára hívja fel a figyelmet, alkotók és befogadók számára egyaránt. A Somogyi-könyvtár művészeti gyűjteményének kiállítása azokat a magyar származású festőket mutatja be – a teljesség igénye nélkül -, akik művészetükkel világhírnevet szereztek, miközben itthon alig ismert munkásságuk.
A kiállítás a Somogyi-könyvtár gazdag művészeti könyv- és folyóirat állományából válogat.

2012 november 10-ig – 2. emelet
100 éve született Boldizsár Iván – kamarakiállítás, amely a mára már elfeledett írót és műveit mutatja be.

2012. november 14-ig – földszinti Internet-tér
25 év a Közéleti Kávéház szolgálatában – kiállítás Szabó Edit fotóiból
Szegeden, a Royal Szállóban 1984 februárjában, a TIT szervezésében – eredetileg Irodalmi Kávéházi Estek néven – elindult programsorozat szervezését 1987 októberétől, a 100. esttől  Szondi Ildikó látja el. Az első, általa szerkesztett est címe Én is jártam Isonzónál, amelynek házigazdája Bihari Mihály politológus volt. A Közéleti Kávéházi Estek elmúlt 25 évének több ezer programja legfrissebb fotóiból válogattunk.

2012. november 21-ig – 3. emeleti olvasóterem
A német „naturalizmus” egyik legnagyobb képviselője – 150 éve született Gerhart Hauptmann (1862-1946) – kamarakiállítás
A német naturalista drámairodalom, majd az újromantika jelentős alkotójának életét és munkásságát mutatja be a kiállítás - az író műveinek tükrében.

2012. november 21-ig – 1. emelet folyóirat-olvasóterem
75 éve hunyt el Hubay Jenő, a legendás hegedűvirtuóz, zeneszerző – az életművet bemutató kamaratárlaton a Somogyi-könyvtár állományában található régi folyóiratok, könyvek, kották, fotók, hangfelvételek tekinthetők meg.

2012. november 22-ig – 1.emelet folyóirat-olvasóterem
Privát könyvtár – Sejben Lajos képzőművész kiállítása
Sejben Lajos, festő, grafikus, szobrász. 1976-1979-ig Kecskeméten, a műszaki főiskolán tanult, ezután részt vett számos hazai és nemzetközi alkotótábor munkájában. Önálló tárlatai mellett (Kaposvár, Székesfehérvár, Finnország, Németország) voltak csoportos megjelenései is (Műcsarnok, Vigadó Galéria, Pécs, Darmstadt, Bécs, Japán).  A hagyományos kollázs technika mellett papírnyomatokat is készít Művei Szegeden, Győrben, Japánban és Darmstadtban találhatóak.
A tárlat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár támogatásával valósul meg.

2012. november 30-ig – gyermekkönyvtár 
Mesetarisznya – interaktív kiállítás gyermekeknek a Népmese Napja alkalmából
A tárlat a mesetípusokkal ismerteti meg a kisiskolásokat. Felsorakoznak a tündér-, legenda-, novella-, tréfás- és állatmesék úgy, hogy a nebulók interaktív módon tudják felfedezni titkaikat.

2012. december 16-ig – Móra Ferenc Múzeum kupolacsarnoka
Munkácsy a nagyvilágban – Somogyi-könyvtár gyűjteményéből összeállított kiállítás a festő életének legfontosabb szakaszait mutatja be korabeli újságok, könyvek, plakátok és levelek segítségével. Látható több korabeli újságcikk, melyekben Munkácsy első sikeréről, a párizsi Salonon elnyert arany medálról tudósítanak, valamint a világhírt meghozó, 1878-ban elkészült Miltonról írnak. A látogatók különböző cikkeket olvashatnak arról a Szeles Olgáról, akit Szeged legszebb lányának tartottak, és akire Munkácsy felfigyelt, majd megfestett Honfoglalás című képén: ő az a nőalak, aki a sátor előtt állva egy kisgyermeket tart a kezében.Legyél te is tűzoltó! – Katasztrófavédelmi nyílt nap

A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség november 10-én Katasztrófavédelmi Nyílt Nap keretében mutatja be az érdeklődőknek a katasztrófavédelem, illetve a tűzoltóság feladatrendszerét, működését. A szervezők több bemutatót is rendeznek, melyeken keresztül megismerhetők lesznek az alkalmazott technikai eszközök is.Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen (Napos út 4. – Szegedi Tűzoltólaktanya) a nyílt nap keretében az érdeklődők megismerhetik egy tűzoltó napi feladatait, a különböző gyakorlatokat, foglalkozásokat, vagy éppen a szolgálat váltását. A legtöbb felszerelés kézbe fogható, némelyik használható is lesz, de lehetőség nyílik akár az emelőkosaras gépjármű használatára is.
A nyílt nap keretében a különböző oktatási intézményekkel kötendő együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírására is sor kerül, melynek célja, hogy a fiatal nemzedék felkészítésén keresztül a jövő katasztrófáit meg tudják előzni. A rendezvényen mintegy kétszáz iskolás, illetve óvodás vesz majd részt, de természetesen minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Program
8:30 – 9:00       Látogatók fogadása
9:00 – 9:15       Megnyitó
9:00 – 13:30     Statikus bemutatók (technikai eszközök bemutatása)
9:15 – 13:00     Kismotorfecskendő szerelése, sugárcsövek bemutatása, kézi működtetésű fecskendő
                         bemutatása
10:00 – 10:30   Műszaki mentési bemutató
11:00 – 11:45   Tűzoltási bemutatók
14:00                Nyílt nap zárása

A Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2012. novemberi rendezvényei

A Somogyi-könyvtár Fiókhálózatába novemberben is színes, sokrétű programokkal várják az olvasókat. Többek között festmény- és fotókiállításokat, könyvismertetéseket, valamint a Könyvkirály játék 2012-2013 évadát ismerhetik meg az érdeklődők.
A részletes programokhoz, és a fiókhálózat megismeréséhez kattintson a könyvtár nevére!
Rendezvények

Csillag téri fiókkönyvtár

november 5-30.
 • „... ugye megmondtam, hogy az irodalom gazdaggá tesz...?” címmel  válogatást tekinthetnek meg az érdeklődők Philippe Delestre francia újságíró és grafikus könyves karikatúráiból.
 • Könyvkiadók nyomában – könyvajánló az Édesvíz kiadó könyveiből
 • A Magyar Tudomány Napja alkalmából könyvkiemelés gyerekeknek.
 • Női írók könyveiből ajánlunk gazdag választékot a Schwimmer szobában.
 • A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Csillag téri fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2012-2013-as évadban

Dorozsmai fiókkönyvtár

november 5-30. 
 • A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Dorozsmai fiókkönyvtárban is könyvkiemelés várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2012-2013-as évadban.
 • Életképek a 15 éves Nemzetközi Tiszai Halfesztiválról

Északvárosi fiókkönyvtár

november 5-30.
 • Liszt Ferencre emlékezünk - plakátkiállítás
 • Könyvek a filmvásznon - folyamatosan változó, bővülő könyvkiemelés megfilmesített regényekből
 • A hónap szerzője: Alberto Moravia
 • A Magyar Tudomány Napja (november 3.) alkalmából válogatunk új ismeretterjesztő könyveinkből gyerekek és felnőttek számára
 • 135 éve született Ady Endre költő - ajánló könyvkiemelés felnőtteknek
 • A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Északvárosi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2012-2013-as évadban.
 • A hónap gyermekkönyv szerzője: Marék Veronika

Francia utcai fiókkönyvtár

november 5-30.
 • Magyar vasúti életképek címmel Papdi Balázs fotó kiállítása tekinthető meg a könyvtár nyitva tartási ideje alatt.

Hangoskönyvtár

november 9-30.
 • A Nap-Fény Senior Fotóklub szervezésében Pintérné Éva és Pintér Ildikó Kedvenc képeink című fotókiállítása tekinthető meg a könyvtár nyitva tartási ideje alatt. 

Móra utcai fiókkönyvtár

november 5-30.
 • A Magyar Tudomány Napja alkalmából (november 3.) ismeretterjesztő irodalomajánló könyvkiemelés gyerekek számára
 • A hónap szerzői - Ady Endre, Áprily Lajos, Babits Mihály, Illyés Gyula, Jankovich Ferenc, Jókai Anna műveiből könyvajánló kiemelés a felnőtt korosztály számára
 • Németh Mária festményei tekinthetőek meg a könyvtárban

Odesszai fiókkönyvtár

november 5-30.
 • Tájak és hangulatok - Németh Isvtánné fényképész festménykiállítása
 • A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül az Odesszai fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2012-2013-as évadban.

Petőfi-telepi fiókkönyvtár

november 5.-30.
 • Ránk figyelt Európa!- pillanatképek a magyar EU-elnökségről című kiállítás látható a könyvtárban. A fotókiállítás képeit a EUROPE DIRECT Szeged európai uniós információs iroda biztosítja.

Rókusi fiókkönyvtár

november 5.-30.
 • Vadászat - Álmokban és a valóságban címmel ismeretterjesztő és könyvajánló kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.
 • A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Rókusi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2012-2013-as évadban

Szőregi fiókkönyvtár

november 5.-30.
 • Nagy Dániel gyermekkönyv illusztrációi
 • A Somogyi-könyvtár Könyvkirály játékának keretén belül a Szőregi fiókkönyvtárban is könyvkiemelés és ajánló várja az olvasni és játszani szerető gyerekeket a 2012-2013-as évadban.

Tápai fiókkönyvtár

november 5.-30.
 • Tápai kötődésű alkotók bemutatkozása a könyvtárban. November hónapban Fülöp Ildikó festményei és tűzzománc munkái tekinthetők meg

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár

november 30. – 16.30 órakor Mikulásváró kézműves foglalkozás 

Északvárosi fiókkönyvtár

november 6. – 10.30 órakor a Kis irodalmi terefere klub keretében Klasszikus regények a filmvásznon címmel beszélgetés, felolvasás felnőtteknek
november 16. – 16.00 órakor a Mesekuckóba várjuk a meseszerető óvodás és kisiskolás gyerekeket
november 23. – 16.00 órakor a Könyvkirály-képző gyerekklub várja a könyvbarát általános iskolásokat

Hangoskönyvtár

november  9. – 16.00 órakor A Nap-Fény Fotóklub  bemutatkozása: Kedvenc képeink címmel Pintérné Éva és Pintér Ildikó  kiállításának megnyitója.. A kamaratárlatot Szabó Edit amatőr fotós nyitja meg.

Móra utcai fiókkönyvtár

november  6. – 14.00 órakor Az idősödés értékei – a változás a lelki folyamatok tükrében. Ballai Anna Mária mentálhigiénés előadó előadása felnőtt és nyugdíjas látogatóknak. A „Tudásdepó-Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése TÁMOP-3.2.4-b-11/1 pályázat keretében „A bölcs időskor, időskori bölcsesség” programsorozat előadása.
november 14. – 17.00 órakor Pinokkió diafilmen – diavetítés, meseolvasás kicsiknek
november 20. – 14.00 órakor Az időskori depresszió fizikai, lelki okai - interaktív előadás Ballai Anna Mária mentálhigiénés előadó vezetésével.
A „Tudásdepó-Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése TÁMOP-3.2.4-b-11/1 pályázat keretében „A bölcs időskor, időskori bölcsesség” programsorozat előadásai.

Odesszai fiókkönyvtár

november 10. – 13.30 órakor Alkotások az őszi fák és bokrok terméseiből címmel kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
november 23. – 16.30 órakor a Kézműves klubban Adventre készülődünk.
november 30. – 16.30 órakor a Mesetarisznyában: Téli mesék

Petőfi-telepi fiókkönyvtár

november 21. – 17.00 órakor Klikk, kamaszok könyvbarát klubjának összejövetele
november 28. – 17.00 órakor a Varázskalap foglalkozáson meseolvasás és illusztráció készítése kisiskolás gyermekek számára

Rókusi fiókkönyvtár

november 5-től megújult kínálatból válogathatnak az érdeklődők a feleslegessé vált, használt könyvekből rendezett könyvvásáron a fiókkönyvtár nyitva tartási idejében.
november 13. – 14.00 órakor a NAGY(i) ÍRÓK Klubjának következő összejövetele, melynek keretében felolvasó délutánt tartunk a szenior klubtagok írásaiból
november 16. – 16.00 órakor Babadélután keretében diavetítés és meseolvasás a legkisebbeknek
november 22. – 16.30 órakor a Könyvbarátok klubja tartja következő összejövetelét, melynek keretében Tóth Ildikó Éva tanár, a Vaszy Viktor emlékkórus tagja tart előadást. Évfordulós zeneszerzők életrajzával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
november 30. – 16.00 órakor a Mesedélutánon meseolvasás és barkácsolás alsó tagozatosoknak

Szőregi fiókkönyvtár

november 15. – 18.00 órakor Nekem tetszik címmel Bakos Rózsa ajánlja kedvenc olvasmányait az Életreform klubban.

Tápai fiókkönytár

november 2-30. a könyvtár nyitvatartási idejében akciót hirdetünk, rendkívül kedvezményes áron, 50 forintért kínáljuk eladásra a feleslegessé vált, használt köteteket.

A Lélekvitaminok című előadássorozat következő részei:november 6. – 17.00 órakor A felhők fölött mindig kék az ég - A depresszió tünetei, jellemzői, haszna, kiutak.
november 20. – 17.00 órakor Mások - mások! – Egyszerű kommunikációs eszközök, hogy megértsünk másokat és minket is megértsenek.
Az előadást Ballai Anna Mária mentálhigiénés oktató tartja.
A programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Könyvtárak összefogása a tudásért – Országos Könyvtári Napok. Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!Tök jó nap Szentmihályon

Szentmihályon november 10-én 14.30-tól Tök jó napra várják az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Művelődési Házba.


Tökös programból idén sem volt hiány, hiszen nemrég tartották meg a III. Dorozsmai Tökfesztivált. Ezúttal Szentmihályra várják az érdeklődőket, ahol tökös ételek és sütemények versenyével, különleges népi hangszerek bemutatójával, családi versenyekkel, koncerttel, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal fogadják a településrész apraját-nagyját.

Program

Borszeretőket vár az Alsóvárosi Tájház

Az Alsóvárosi Tájházba (Szeged, Nyíl utca 43.) november 8-án, 18 órától ismét várják a borszeretőket és a borbarátokat. A kurzus vendége ezúttal Illyés Zoltán lesz a szekszárdi borvidékről, aki már korábban is megtisztelte a szegedieket borkínálatával.
Az alsóvárosi boresten november 8-án, csütörtökön 18 órától a szekszárdi borvidéken élő és dolgozó Illyés Zoltán lesz a vendég, aki 2006-ban kezdte a borászkodást hobbiként, de a praktizáló orvos-kutató egyre több elismerést szerez Illyés Kúria néven forgalmazott boraival, köztük a vidék aranyérmeit. A Porkoláb-völgyi két hektár szőlőterületen kékfrankost, cabernet franc-t, cabernet sauvignont és szíve csücskét, kadarkát termeszt. Jelképesen ugyan, de fehér fajtákkal is foglakozik a vidék ehhez megfelelő adottságait kiaknázva. Így például különleges chardonnay-járól sem szabad megfeledkeznünk. Az említetteken kívül borpárlatot is hoz magával.
A borestre a belépő a helyszínen váltható, 2000 Ft/fő áron. A rendezvényre jelentkezni e-mailben vagy telefonon lehet:
Szabó Magdolna: 30/294-52-22  szabomagdoln@gmail.com
Kulik Melinda: 30/501-28-22   kulik.melinda@gmail.com

2012. november 6., kedd

Oroszországi autógyárat épít a KÉSZ Csoport

Magyarország és Szerbia után Oroszországban is a KÉSZ építi a Magna autóipari vállalat új gyárát. Az előző két Magna gyár építésekor elvégzett minőségi és pontos munka, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar építőipar vállalatcsoport orosz leányára essen a választás. A beruházás összértéke meghaladja a 10 millió eurót.A szerbiai Fiat, a kecskeméti, Mercedes, a győri Audi, valamint a szintén kecskeméti Magna gyár után, újabb autóipari nagyberuházást valósíthat meg az idén 30 éves KÉSZ Csoport. Ezúttal egy már visszatérő ügyfél, a Magna megbízását nyerték el. Az oroszországi Nyizsnyij Novgorodban generál kivitelezőként kell egy fröccsöntő üzemmel és egy logisztikai csarnokkal kibővíteni, majd felújítani a már meglévő gyárat. A beruházás 13 000 m2-en zajlik majd és az összértéke meghaladja a 10 millió eurót. Az új létesítményt várhatóan 2013 nyarán adják át.

Építkezés több országon keresztül

„Azt, hogy a KÉSZ megbízható, értékálló szolgáltatást nyújt, mi sem bizonyítja jobban, hogy egy ilyen világméretű cég, mint a Magna is a visszatérő ügyfeleink között szerepel, és már a harmadik gyárát építteti velünk” – hangsúlyozta Pintyőke Marcell, a KÉSZ Csoport marketing és kommunikációs igazgatója. „A létesítmény tervezése több országban zajlik: a vasbeton és acélszerkezetek tervezése Magyarországon, az alapozás Ukrajnában, a többi Oroszországban történik, ez szintén nem kis feladat, azonban nemcsak a tervezésnél, hanem a kivitelezésnél is be fogunk vonni magyar alvállalkozókat is. Habár sokszor nem a megszokott időjárási viszonyokban, a kemény orosz télben, és több országon keresztül kell dolgoznunk, minden elvárásnak meg fogunk felelni.”
A KÉSZ Holding Zrt. 2010-ben alapította meg orosz leányvállalatát. Az első projekt megrendelője a svéd gyógyszeripari cég, az Astra Zeneca, mellett immár a Magna is a KÉSZ oroszországi leányvállalatának megbízói közé tartozik.

A KÉSZ Csoportról

A KÉSZ 30 évvel ezelőtt gyakorlatilag családi vállalkozásként kezdte meg működését, mára pedig egy igazi holdinggá vált, amely a környező országokat is beleértve több ezer munkavállalót foglalkoztat, árbevétele pedig elérte a 70 milliárd forintot. A KÉSZ Csoport tagvállalatai révén jelen van Magyarországon az építőipari kivitelezés, az építőelem-gyártás, az ingatlanfejlesztés, a létesítmény-üzemeltetés, a flottamenedzsment és a környezetipar területén.
A KÉSZ Holding Zrt. a KÉSZ Csoport vezető társasága, amely összefogja tagvállalatok erőforrásait, és ezeket felhasználva komplex szolgáltatásokat – építőipari kivitelezés tervezéssel, ingatlanfejlesztés, üzemeltetés – tud nyújtani a beruházóknak. A Holding nagy előnye és értéke sok versenytárssal szemben, hogy saját ingatlanokon, saját gépekkel, berendezésekkel, saját fejlesztések révén tudja megvalósítani a legkülönbözőbb létesítményeket, és rendelkezik a fejlesztésükhöz, üzemeltetésükhöz szükséges tapasztalatokkal, eszközökkel is.
A Holding Magyarországon túl a környező európai országokban is kifejti aktivitását. A KÉSZ Csoport építette fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Sky Court épületét, valamint többek között a Daimler kecskeméti gyárának jelentős épületeit. A KÉSZ Csoport idei nagyberuházása az Új Széchenyi Terv segítségével épülő Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont is.