2012. november 8., csütörtök

Visszatér a víz a Szőke Tisza gőzhajóra

Az elmúlt napok kiadós esőzéseinek hatására a Tisza vízszintje Szegednél is emelkedni kezdett. A gőzhajó bontását végzők a jelenlegi szint mellett már csak belső homokzsák gáttal tudják távol tartani a folyót a hajótól, melyről szinte már minden fedélzeti elemet eltávolítottak. A Tisza nem engedi el a hajót?Míg a felszínen a késő őszi napsütés próbált némi meleget adni, addig a mélyben az alig 10 fokos vízben egy búvár vizsgálta át a hajótestet. Az erősen iszapos Tisza szinte nulla látótávolságot engedett csak meg az öbölben. A hajót lentről igen laza iszap öleli körül, mely a legkisebb érintésre is azonnal felkavarodik. A búvár – a tavaszi hajómentéshez hasonló módszerrel – valamennyi ablakot vízmentesen lezárta azért, hogy a bontást végzők el tudják kezdeni a víz kiszivattyúzását.

Egyelőre nem találtak léket a hajótesten

„Alig lehet odalent látni valamit, szinte az orromat is oda kell érintenem a hajótesthez” – mondta a búvár, miután befejezte a nem túl kellemes fürdőzést. „Az első merüléskor a hajó alja csodálatosan nézett ki az évek alatt rárakódott lényektől. A hajótest egyelőre masszívnak tűnik, csak a külső pakuratartályokon találtam több repedést, lyukat, de ezek a szerkezetek nyilvánvalóan másfajta anyagból készültek, mint maga a héjazat.”
Az öböl medrébe mélyen beleágyazódott hajótest persze tartogathat még meglepetéseket, azonban egyelőre beigazolódni látszik az a feltevés, hogy nem a jég roppantotta meg a héjazatot, hanem a hajó orra billent meg lefelé – a hirtelen vízszintcsökkenés miatt –, miközben a tat felült a parti rézsűre. A hiányos ökörszem ablakokon betóduló víz pedig megtette azt, amit az évtizedes hányattatás nem tudott elérni: a végső pusztulás felé taszította az egykor oly büszke gőzöst.

Homokzsákok a fedélzeten

Az egyre emelkedő vízszint miatt a munkások a hajó megdőlt fedélzetén, a folyó felőli oldalon homokzsákokból épített gáttal próbálják a vizet visszatartani azért, hogy a fedélzetig lecsupaszított hajón tovább tudjanak dolgozni. A szivattyúzást is csak akkor tudják elkezdeni – és a mellé állított uszállyal megemelni a gőzös torzóját –, ha további vízutánpótlást már nem kap a folyótól.
A Tisza Szegednél jelenleg 122 cm-es vízállással emelkedik, a vasárnapi előrejelzés szerint 160-180 cm-es szint várható.

Darura várva

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által védettnek nyilvánított, illetve a bontás során feltárt értékeket lassan ki lehet emelni a hajóból, azonban ehhez az szükséges, hogy a megfelelő teherbírású daruval a helyszínre tudjanak a szakemberek állni. A gőzt tároló szerkezetek, a gép, a kazán egyes részei, a hajtás, a kerékdob, a teljes kormányszerkezet partra emelése is csak így történhet meg roncsolás és további szétvágás nélkül. A vízszint emelkedése azonban egyelőre nem sok jót sejtet, de mindent megpróbálnak elkövetni azért, hogy az eddig már sokat megélt szerkezeteket további károsodás ne érje. Amennyiben tovább emelkedik a Tisza vize, a már csak virtuálisan bejárható hajó egy időre újra a folyó foglya lesz.