2013. augusztus 19., hétfő

Szegediek elismerése a Nemzeti Ünnepen

Augusztus 20-a alkalmából szegedieket is kitüntettek.MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE polgári tagozat kitüntetést kapott több évtizedes tudományos, tudományszervezői, széles körű oktatói és publicisztikai tevékenysége, a Hispanisztikai Tanszék létrehozása érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként dr. Anderle Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hispanisztika Tanszékének professor emeritusa

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE polgári tagozat kitüntetést kapott a funkcionálanalízisben elért - nemzetközi mércével mérve is - kiváló eredményeiért, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Kérchy László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Matematikai Tanszékcsoportja Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT polgári tagozata kitüntetést kapott dr. Szabó Imre, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Hetesi Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar intézetvezető egyetemi docense
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT polgári tagozat kitüntetést kapott Kátó Sándor, színművész, rendező, az Algyői Móra Ferenc Népszínház alapítója, művészeti vezetője
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Hegedűs Jenő, a matematikai tudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Matematikai Tanszékcsoportjának egyetemi docenseMAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Tóth István, a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményvezetője

GRATULÁLUNK!!