2012. augusztus 23., csütörtök

A szegedi dóm: a fogadalomtól az avatásig

1930. október 24-én szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya Fogadalmi templomot. Idézzük fel a templom építésének 50 évét a fogadalomtól a felszentelésig.Szeged árvíz után kialakult városképének egyik legmarkánsabb, ma már szinte jelképévé vált építészeti alkotása, a felépítést kimondó határozat és az építés befejezése között fél évszázad telt el, aminek kezdőpontja Szeged pusztulása majd újjászületése, végpontja pedig egy világgazdasági válság, melynek terheit csak fokozta a várost határvárossá szegényítő első világháború. Ha építési idejében nem is, szándékában mindenképpen a város legújabb-kori történetét meghatározó árvíz utáni rekonstrukciójához kapcsolódik, mintegy annak befejezése. Építését – az árvizektől való megmenekülésért – fogadalomból, 1880. november 28-án határozták el a szegedi városatyák.
Sorozatunkban – a magunk eszközeivel élve – emléket kívánunk állítani a hajdani tervezőknek, építőknek, a terveket kigondolóknak, a megannyi embernek, akiknek a „nagy víz”, majd az országvesztő világháború terhei ellenére mégis sikerült megalkotniuk ezt az épületegyüttest. A puszta tégla mögött azonban sokkal több lakozik: a hit a jövőben, az élet és a tudás szeretete. A szentély falain belül pedig még valami mást is találhatunk…
„Tíz évvel Trianon után, az akkori események, az akkori teljesítmény messze meghaladta Szegedet, túlmutat a város határain. Ez az országos ünnep ma is meg kell, hogy dobbantsa minden magyar szívét” – mondta Koltay Gábor, az évfordulós ünnepi műsor rendezője.
Megpróbáltuk felkutatni mindazokat a dokumentumokat, képeket, filmhíradó-részleteket, melyek eddig szétszórva voltak csak megtalálhatók. A mai technikát felhasználva feltárjuk a templom rejtett szépségeit, virtuális túrával pedig végigvezetjük olvasóinkat a dóm nagyszerű látványvilágán.


A szegedi Fogadalmi templom története

A fogadalomtól a tervezésig
A tervpályázat és Schulek megbízatása
Foerk Ernő átdolgozott tervei
17 év építkezés és a nagyszabású avatóünnepség

Korabeli filmhíradók
Virtuális túra a dómban