2013. június 24., hétfő

Az aranyvonat – Eredeti tárgyak kerestetnek

Az Aranyvonat 1944 utáni sorsáról szinte semmit sem tudunk. Létezéséről a legkülönfélébb legendák keringenek. Van, aki úgy tudja, Bajorországban egy földalatti repülőgép-hangárban rozsdásodik.
De tudunk olyan, már nyolcvan évesnél is idősebb szemtanúról, aki fiatal legényként vasúton utazva nap mint nap látta a kiégett vagont a dunakeszi járműjavító egyik parkoló vágányán. A kocsira a tetején még meglévő, angyalok tartotta koronáról ismert rá. Korábbi írásunkban vitéz Csonka László, a Szent Korona Lovagrend novíciusa segítségével mutattuk be az Aranyvonat történetét.

Koronaőrök kíséretében Hódmezővásárhelyre érkezik a Szent Korona másolata

A Szent Jobb 75 évvel ezelőtti országjárása során, egy napig volt Hódmezővásárhelyen is. Az évforduló emlékére ünnepséget rendeznek, amelyre a koronaőrök elhozzák a Szent Korona másolatát. Az ünnep június 27-én 17 órakor a Szent István templomban Szentmisével kezdődik – írja a Vásárhelyi Hírek.
 

Hová tűnt az Aranyvonat?

Kalandos történet volt az is, ahogy előkerült az aranykocsi külső díszítésének vázrajza Márton Lajos hagyatékából. A székelyudvarhelyi születésű grafikus festőművész, templomfestő kora ifjúságától részt vett a Regnum Marianum munkájában. A Magyar Cserkész című folyóirat grafikusa, számos vallási tárgyú és ifjúsági könyv illusztrátora volt, több mint tízezer rajzot készített. Negyvennél több templomban találhatjuk meg oltárképeit vagy freskóit. Budapesten hunyt el 1953. január 26-án. Halála után hagyatékának nagy része elkallódott. Szerencsére tanítványa, majd később munkatársa, Kékesi László és felesége a náluk lévőket megőrizte. Az aranykocsi díszítési tervét végül ifjabb Kékesi László bocsátotta Herein Gyula, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kuratóriumi tagjának rendelkezésére.

Eredeti tárgyakat keresnek

A vagonon leakasztható díszítőelemek is voltak, amelyek talán még fellelhetők valahol. A felújítás kezdeményezői ezért arra kérik azokat, akik bármit tudnak az aranykocsiról, vagy annak még valahol megtalálható díszítőelemeiről, hogy legyenek a felújítók segítségére, s jelentkezzenek a +36 70/450-0888-as telefonszámon Herein Gyulánál vagy a kuratorium@budakeszikultura.hu levelezési címen.
2013 elején, vitéz Veres János nemzetőr ezredes, a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrend tagja egy ötletet vázolt fel. A nemzeti oldal összefogásával, a Szent Koronával is lehetne Országjáró körutat, zarándok utat szervezni, a mostani országhatárok között, figyelembe véve a Szent Jobb körút állomásait. Persze egy Mária zarándoklat se lenne rossz elgondolás, csak itt már a Külügyminisztériumnak is lenne tennivalója!

Zarándokútvonal Mariazelltől Csíksomlyóig

„Ezúton kérném figyelmüket, segítségüket az Egyházaknak, a Vitézi rendeknek, Lovag rendeknek, az országért, a nemzetért aggódó politikusoknak, jó szándékú magyar embereknek” – mondta el a Szeged Panorámának vitéz Csonka László. „Kérek mindenkit, fogjunk össze és mutassuk meg a világnak, hogy e nemes célért össze tudunk fogni, fel tudunk emelkedni a politika mocsarából! Isten Áldja Magyarországot!”