2014. július 30., szerda

Film a Horthy-kor tanúival

Két „koronatanú” – özv. Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona és ifj. Horthy István – is megszólal Koltay Gábor 2006-ban készült filmjében. A rendező többórás beszélgetést folytatott Horthy Miklós családtagjaival, de az anyagnak természetesen csak töredéke kerülhetett a filmbe.Korszerű, valóságos Horthy-képet szeretett volna felmutatni, amelyre szerinte már régóta nagy szükség van. Úgy véli, sohasem fogjuk megérteni a mai világ gyötrelmes ellentmondásait, ha nem tárjuk fel a magyar történelem, főleg a közelmúlt, a 20. század eseményeit.
„Gondoljunk csak bele, generációk egész sora, következésképp ma Magyarországon több millió ember Horthy-fasizmusról hallott, olvasott, tanult. Felbecsülhetetlen az a szellemi károsodás, amelyet nemzettudatunkban ez a tudatos hazugság, ferdítés okozott, s amellyel nap mint nap ma is találkozunk a sajtóban és a közbeszédben” – jelentette ki Koltay Gábor.
A film előkészületeiben nagy szerepet vállalt Nemeskürty István irodalomtörténész, akinek Búcsúpillantás című könyvét Koltay Gábor tíz évvel ezelõtt a Szabad Tér Kiadó vezetőjeként gondozta. A könyv őszinte és reális képet rajzol a két világháború közötti Magyarországról és kormányzójáról. A Búcsúpillantás szellemisége, gondolatisága nagymértékben hatott a filmre is. A rendező munkáját számos szakemberen, közéleti személyiségen kívül Raffay Ernő történész és Takaró Mihály irodalomtörténész is segítette.

A filmet két részletben tekinthetik meg a Szeged Panoráma portálon